Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19636
Title: Вегетативна нервова система
Authors: Шевчук, Тетяна Яківна
Пикалюк, Василь Степанович
Апончук, Людмила Степанівна
Bibliographic description (Ukraine): Шевчук Т. Я., Пикалюк В. С., Апончук Л. С. Вегетативна нервова система : навчально-методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів / Волинський національний університет імені Лесі Українки, навчально-науковий медичний інститут, кафедра анатомії людини. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2021. 96 с.
Date of entry: 6-Oct-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Keywords: розвиток вегетативної нервової системи
топографія вегетативної нервової системи
вегетативна рефлекторна дуга
Abstract: Навчально-методичні матеріали розроблено згідно з програмою навчального курсу "Анатомія людини". Вони включають одну із тем навчальної дисципліни, а також матеріал із завдань, які винесені на самостійне опрацювання. В даному методичному виданні представлені дані про розвиток, будову і функціональні особливості вегетативної нервової системи, дані порівняльної характеристики її відділів; особлива увага приділяється загальному принципу вегетативної іннервації. На окремих прикладах показани шляхи вегетативної іннервації внутрішніх органів і соми. Методичні розробки адресовані студентам медичних ВУЗів для організації позааудиторної роботи при підготуванні до чергової теми або тестового контролю «Крок-1», для самостійної роботи на практичних заняттях, а також можуть бути використані викладачами-анатомами в їх педагогічній діяльності.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19636
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
veget_nerv_syst.pdf2,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.