Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19597
Title: Фізика: методичні рекомендації до лабораторних робіт. Частина 2
Authors: Новосад, Олексій Володимирович
Кевшин, Андрій Григорович
Федосов, Сергій Анатолійович
Третяк, Аліна Петрівна
Хмарук, Галина Петрівна
Bibliographic description (Ukraine): Новосад О. В., Кевшин А. Г., Федосов С. А., Третяк А. П., Хмарук Г. П. Фізика : метод. рек. до лаб. роб. Луцьк, 2021. Ч.2. 88 с.
Issue Date: 2021
Date of entry: 7-Sep-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
UDC: 539.2
Keywords: електричний струм
напруженість електричного поля
інтерференція
дифракція
фотон
Abstract: Методичні рекомендації до лабораторних робіт з «Фізики» – складова комплексу робочих матеріалів написаних на українській мові, створених для забезпечення якісної практичної підготовки фахівців галузей знань 01 Освіта/Педагогіка, 10 Природничі науки, галузей знань технічних наук. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт охоплюють розділи «Електродинаміка», «Оптика», «Квантова фізика» курсу «Фізика». Видання містить набір матеріалів необхідних для організації повноцінної аудиторної та самостійної роботи студентів, базовим для подальшого поглибленого вивчення навчальних дисциплін фізико-технічної підготовки та спецкурсів спеціальності і рекомендовано використовувати після засвоєння або паралельного вивчення матеріалу навчальної дисципліни «Вища математика».
Description: Навчально-методичне видання відповідає чинним навчальним програм підготовки й рекомендовано студентам спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 091 Біологія, 125 Кібербезпека, 193 Геодезія та землеустрій, спеціальностей галузей технічних наук.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19597
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FTI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fizuka_Lab_2.pdf1,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.