Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19593
Title: Електричні машини: конспект лекцій
Authors: Кевшин, Андрій Григорович
Федосов, Сергій Анатолійович
Галян, Володимир Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Кевшин А. Г., Федосов С. А, Галян В. В. Електричні машини : конспект лекцій. Луцьк, 2020. 62 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 7-Sep-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
UDC: 539.2
Keywords: асинхронний двигун
синхронний генератор
трифазне коло
обертове магнітне поле
Abstract: Конспект лекцій з «Електричні машини» – складова комплексу робочих матеріалів написаних на українській мові, створених для забезпечення якісної підготовки фахівців галузей знань 01 Освіта/Педагогіка, 10 Природничі науки, галузей знань технічних наук. Розділи видання охоплюють курси «Електричні машини», «Електричні приводи» та інших спецкурсів, і містить набір матеріалів необхідних для організації повноцінної аудиторної та самостійної роботи студентів. Матеріал конспекту лекцій рекомендовано використовувати після засвоєння навчальних дисциплін «Електрика і магнетизм», «Електротехніка», «Основи електротехніки та електроніки» тощо.
Description: Навчальне видання відповідає чинним навчальним програм підготовки й рекомендовано студентам спеціальностей 014 Середня освіта (Фізика), 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, спеціальностей галузей технічних наук.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19593
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FTI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Electric_machines_Lectures.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.