Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19551
Title: Методичні рекомендації з вивчення забруднення поверхневих вод у курсі «Раціональне використання та охорона водних ресурсів»
Authors: Забокрицька, Мирослава Романівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Забокрицька М. Р. Методичні рекомендації з вивчення забруднення поверхневих вод у курсі «Раціональне використання та охорона водних ресурсів» / Волинський національний університет імені Лесі Українки, географічний факультет, кафедра фізичної географії. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 36 с.
Issue Date: 2021
Date of entry: 19-Jul-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 502.51(28):556.5(072)
Keywords: охорона водних ресурсів
забруднення природних вод
господарсько-побутові стічні води
біофільтр
самоочищення водойм
гідрологічний моніторинг
якість поверхневих вод
Abstract: Матеріал в даних методичних рекомендаціях подано відповідно до одного із змістовних модулів навчальної програми курсу «Раціональне використання та охорона водних ресурсів», під час вивчення якого розглядаються загальні відомості про основні джерела забруднення природних вод; стічні води і методи їх очищення; питання охорони вод та удосконалення моніторингу поверхневих вод суші. Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам у підготовці до семінарських занять з даної теми. Розраховані для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальностей – 103 Науки про Землю, 106 Географія та освітніх програм – Гідрологія, Географія. Висвітлюють відомості про основні джерела забруднення природних вод; стічні води, їх класифікацію та методи очищення; основні напрямки охорони вод та удосконалення моніторингу поверхневих вод суші.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19551
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zabrud_pryrod_vod_metod_rekom21.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.