Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19537
Title: Методичні рекомендації до оформлення наукових робіт з курсу «Основи наукових досліджень», який вивчають англійською мовою
Authors: Копачинська, Галина Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Копачинська Г. В. Методичні рекомендації до оформлення наукових робіт з курсу «Основи наукових досліджень», який вивчають англійською мовою : навчально-методичне видання / Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин і регіональних студій. Луцьк, 2021. 30 с.
Issue Date: Jun-2021
Date of entry: 8-Jul-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 001.891(072)
Keywords: понятійно-категоріальний апарат дисципліни
методичні основи наукової роботи
впровадження результатів наукового дослідження
Abstract: Навчально-методичне видання з дисципліни «Основи наукових досліджень» містить методичні рекомендації щодо оформлення наукових робіт для студентів які навчаються англійською мовою; опис дисципліни; силабус та програму навчальної дисципліни, що стануть у нагоді під час її вивчення; самостійної підготовки бакалаврів під час написання наукових робіт; підготовки до семінарів та до заліку з курсу. Рекомендовано для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини», освітнього ступеня «бакалавр» факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19537
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FMV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМВ з ОНД.pdf461,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.