Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19517
Title: Творчість М. Рославця в контексті становлення музичного модернізму
Authors: Коменда, Ольга Іванівна
Affiliation: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України
Bibliographic description (Ukraine): Коменда О. І. Творчість М. Рославця в контексті становлення музичного модернізму :дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 - Музичне мистецтво; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2004. 246 с.
Issue Date: 1-Jul-2004
Date of entry: 22-Jun-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Київ
Science degree: кандидат мистецтвознавства
Level thesis: кандидатська дисертація
Code and name of the specialty: 17.00.03 - Музичне мистецтво
Defense council: Д 26.227.01 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т.Рильського НАН України
Institution defense: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т.Рильського НАН України
Supervisor: Муха, Антон Іванович
Committee members: Зінькевич, Олена Сергіївна
Ржевська, Майя Юріївна
UDC: 78.072
Keywords: М.Рославець
модернізм
система синтетакорду
фенотип
еволюція
музичний символізм
музичний конструктивізм
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню творчості одного з лідерів світового модернізму Миколи Андрійовича Рославця (1881-1944). У роботі виявлено життєві передумови формування творчої особистості композитора-модерніста, визначено роль творчих здобутків М.Рославця в контексті української культури, доведено переламне значення харківського періоду творчої біографії митця (рух від символізму до конструктивізму), здійснено моделювання творчого фенотипу композитора (з точки зору втілення сутнісних ознак модернізму), стверджено універсальність системи синтетакорду та властивий їй еволюційний характер, вибудувано цілісну стильову платформу творчості митця, виявлено чіткі ознаки музичного символізму і музичного конструктивізму.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19517
Content type: Dissertation
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_merged.pdf55,73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.