Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19513
Title: Засоби вираження комунікативно-прагматичної інтенції образи в сучасних медіатекстах
Authors: Межов, Олександр Григорович
Навальна, Марина Іванівна
Костусяк, Наталія Миколаївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор філологічних наук, професор кафедри документознавства та методики навчання
Волинський національний університет ім. Лесі Українки; доктор філологічних наук, професор кафедри української мови
Bibliographic description (Ukraine): Межов О. Г., Навальна М. І., Костусяк Н. М. Засоби вираження комунікативно-прагматичної інтенції образи в сучасних медіатекстах. Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць. Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2021. Вип. 41. С. 179–192. DOI : https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.18
Journal/Collection: Лiнгвiстичнi студiї
Issue: 41
Issue Date: May-2021
Date of entry: 16-Jun-2021
Publisher: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Country (code): UA
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0002-5299-417X
https://orcid.org/0000-0002-5064-3122
https://orcid.org/0000-0002-9795-6038
DOI: https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.18
UDC: 811.161.2’373:364.63]:070
Keywords: образа
медіатекст
адресат
адресант
реципієнт
комунікативна інтенція
мовленнєвий вплив
інвективна лексика
Page range: 179–192
Abstract: У статті проаналізовано кодифіковані й некодифіковані негативнооцінні лексеми з власне-образливою конотацією та контекстуально набутою, які формують інвективний континуум в українських медіатекстах. Виділено тематичні групи образливої лексики семантичного діапазону «Людина», які відбивають фізичні, психоемоційні, морально-етичні якості адресата, його етнічну, соціально-професійну, гендерну, конфесійну, політичну належність. Визначено їхній психолінгвістичний потенціал та прагматичне спрямування. Установлено лінгвістичні й позалінгвальні чинники інтенсивності негативного впливу інвективи на психологію індивіда та масову свідомість, яка залежить, з одного боку, від змістового наповнення образливого вислову, його спрямування, з іншого – від вікових, індивідуально-психологічних особливостей реципієнта, рівня його вихованості, ментальності, темпераменту, стресостійкості, соціального статусу.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19513
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LS-41-Межов, Навальна, Костусяк.pdf507,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.