Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19508
Title: Методологія та організація наукових досліджень в галузі біології
Authors: Сухомлін, Катерина Борисівна
Зінченко, Олександр Павлович
Зінченко, Мария Олександрівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Сухомлін К. Б., Зінченко О. П., Зінченко М. О. Методологія та організація наукових досліджень в галузі біології : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) / Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет біології та лісового господарства, кафедра зоології, кафедра ботаніки та методики вивчення природничих наук. Луцьк : Медіа, 2021. 48 с.
Issue Date: 2021
Date of entry: 16-Jun-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Луцьк
UDC: 001.89(075.8)
Keywords: методологія біології
наукові дослідження в біології
Abstract: Видання вміщує методичні вказівки до виконання 8 практичних робіт із курсу «Методологія та організація наукових досліджень в галузі біології», передбачених навчальним планом ОКР «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). У роботах висвітлюються теоретичні основи методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного та практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень магістрантами. До кожної лабораторної роботи наведені тема, мета, питання для контролю знань, хід виконання роботи, список літератури.
Content: Передмова ... З Лабораторна робота № 1. Пошук першоджерел. Складання списку використаних джерел. Методика оформлення списку літератури за допомогою порталу VAK.in.ua ... 4 Лабораторна робота № 2. Ознайомлення з правилами транслітерації українського алфавіту латиницею ... 12 Лабораторна робота № 3. Методика оформлення списку літератури за міжнародними стилями ... 16 Лабораторна робота № 4. Методика підготовки і оформлення доповіді, презентації та постера ... 21 Лабораторна робота № 5. Особливості написання тез доповідей ... 26 Лабораторна робота № 6. Особливості написання анотації ключових слів та рецензії до статті ... 29 Лабораторна робота № 7. Редагування документів у Word ... 34 Лабораторна робота № 8. Використання програм для перевірки наукової робота на плагіат ... 39 Додатки ... 44
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19508
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практ роб МОНД БЗЛ 2021.pdf3,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.