Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19507
Title: Методологія та організація наукових досліджень в галузі біології
Authors: Сухомлін, Катерина Борисівна
Зінченко, Олександр Павлович
Сухомлин, Марина Миколаївна
Зінченко, Марія Олександрівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Інститут еволюційної екології НАН України
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Сухомлін К. Б., Зінченко О. П., Сухомлин М. М., Зінченко М. О. Методологія та організація наукових досліджень в галузі біології : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 091 «Біологія» / Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет біології та лісового господарства, кафедра зоології, кафедра ботаніки та методики вивчення природничих наук ; Інститут еволюційної екології НАН України. Луцьк : Медіа, 2021. 59 с.
Issue Date: 2021
Date of entry: 16-Jun-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 001.89(075.8)
Keywords: методологія біології
наукові дослідження в біології
Abstract: Видання вміщує методичні вказівки до виконання 13 практичних робіт із курсу «Методологія та організація наукових досліджень в галузі біології», передбачених навчальним планом ОКР «магістр» спеціальності 091 «Біологія». У роботах висвітлюються теоретичні основи методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного та практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень магістрантами. До кожної лабораторної роботи наведені тема, мета, питання для контролю знань, хід виконання роботи, список літератури.
Content: Передмова ... З Лабораторна робота № 1. Діалектичні та логічні основи наукового пізнання ... 4 Лабораторна робота № 2. Пошук першоджерел. Складання списку використаних джерел ... 8 Лабораторна робота № 3. Ознайомлення з правилами транслітерації українського алфавіту - латиницею ... 14 Лабораторна робота № 4. Методика оформлення списку літератури за міжнародними стилями ... 18 Лабораторна робота № 5. Методика оформлення списку літератури за допомогою порталу - VAK.in.ua ... 23 Лабораторна робота № 6. Методика підготовки і оформлення доповіді та постера ... 26 Лабораторна робота № 7. Методика підготовки і оформлення презентації ... 29 Лабораторна робота № 8. Особливості написання тез доповідей ... 32 Лабораторна робота № 9. Особливості написання анотації та ключових слів до статті ... 35 Лабораторна робота № 10. Особливості написання статті, рецензії, відгуку ... 37 Лабораторна робота № 11. Редагування документів у Word ... 42 Лабораторна робота № 12. Використання програм для перевірки наукової роботи на плагіат ... 47 Лабораторна робота № 13. Наукометрична платформа Web of Science ... 51 Додатки ... 55
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19507
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практ роб МОНД Біологія 2021.pdf3,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.