Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19469
Title: Тьюторінг: психологічний супровід в соціальних інституціях
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Bibliographic description (Ukraine): Тьюторінг: психологічний супровід в соціальних інституціях [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2021. - 83 назви.
Issue Date: 2021
Date of entry: 19-May-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки, Бібліотека
Country (code): UA
UDC: 159.9(01)
Keywords: бібліографічні видання
Види тьюторингу
Приклади тьюторських практик
Різниця між тьютором та класним керівником, психологом, коучем, ментором і фасилітатором
Abstract: Здійснено підбір бібліографічної інформації до нормативної навчальної дисципліни «Тьюторінг: психологічний супровід в соціальних інституціях» (Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Факультет психології та соціології). Розміщення джерел (83 бібзаписи) у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами. Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, наявні при описах, полегшать пошук літератури.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19469
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tutoring.pdf384,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.