Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19467
Title: Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Андрійчук, Ольга Ярославівна
Bibliographic description (Ukraine): Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії [Електролнний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. фіз. терапії та ерготерапії, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. О. Я. Андрійчук. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2021. - 186 назв.
Issue Date: 2021
Date of entry: 19-May-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки, Кафедра фізичної терапії та ерготерапії, Бібліотека
Country (code): UA
UDC: 61(01)
Keywords: бібліографічні видання
принципи реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії
періоди та етапи фізичної терапії та ерготерапії
санаторно-курортний етап реабілітації
Abstract: Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної дисципліни «Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготрапії» (Волинський національний університет імені Лесі Українки, Навчально-науковий медичний інститут, Кафедра фізичної терапії та ерготерапії). Бібліографічні матеріали висвітлюють історичні аспекти і сучасні тенденції розвитку фізичної реабілітації в Україні, сучасну парадигму ерготерапії, заняттєву активність та її компоненти. Розміщення джерел (186 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами. Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, наявні при описах, полегшать пошук літератури.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19467
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
occupational_therapy.pdf558,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.