Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19379
Title: Волинська наукова бібліотека як туристичний об’єкт краю
Authors: Єрко, Андрій Віталійович
Єрко, Ірина Володимирівна
Мельник, Надія Вікторівна
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: КЗ «Міський центр туризму, спорту і краєзнавства учнівської молоді Луцької міської ради», директор
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доцент кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Єрко А. В., Єрко І. В., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є. Волинська наукова бібліотека як туристичний об’єкт краю // Географія та туризм : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, (26 лютого 2021 року) : зб. наук. праць. Харків, 2021. С.180-189.
Conference/Event: Географія та туризм
Issue Date: 26-Feb-2021
Date of entry: 7-Apr-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Country (code): UA
UDC: 911.3:338.48]:02(477.82)
Keywords: туризм
туристичні об’єкти
туристичні ресурси
бібліотека
наукова бібліотека
місто Луцьк
Волинська область.
Page range: 180-189
Abstract: Зосереджено увагу на ролі бібліотечної системи Волинської області як туристично-рекреаційного потенціалу краю, зокрема наукових бібілотек. Виокремлено основну нормативну базу існування бібілотек в Україні. Зроблено акцент на дослідженні історії становлення Волинської державної обласної універсальної бібліотеки ім. Олени Пчілки. Детально досліджено структуру закладу та основні напрямки діяльності, що здатні сприяти її потенціалу як туристичного об’єкту краю. Відзначено проблемні моменти функціонування наукової бібліотеки та запропоновано шляхи їх вирішення.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19379
References (Ukraine): 1.Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://ounb.lutsk.ua/history.html
2.Головне управління статистики у Волинській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua.
3.Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.05. 1995 року N 32/95-ВР // Відом. ВРУ (ВВР), 1995, N 7, ст.45
4.Качаровський Р. Є., Єрко І. В., Чир Н. В., Антипюк О. В. Бібліотечна система Волинської області як об’єкти туристичної інфраструктури // Матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф.«Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів» (м. Луцьк, 09–10 квітня 2020 р.) / за ред.Ю. М. Барського, С. О. Пугача. – Луцьк, 2020. – С.95–98.
5.Олійник Я. Б., Єрко І. В. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : монографія – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2014. – 164 с.
6. Українська бібліотечна енциклопедія [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://ube.nlu.org.ua
7.Управління культури, з питань релігій та національностей [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-kulturi-z-pitan-religiy-ta-nacionalnostey/1/
8. Черчик Л. М., Міщенко О. В., Єрко І. В. Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку : монографія. Ч. 1 / Л. М. Черчик,– Луцьк : Східн. нац. ун-тет імені Лесі Українки , 2014. – 128 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21conf_Kharkiv.pdf2,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.