Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19375
Title: Краєзнавчий потенціал шкільних музеїв Камінь-Каширського району Волинської області
Authors: Бенедюк, Валентина Володимирівна
Качаровський, Роман Євгенович
Антипюк, Олена Володимирівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри економічної та соціальної географії, кандидат педагогічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету
Bibliographic description (Ukraine): Бенедюк В. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Краєзнавчий потенціал шкільних музеїв Камінь-Каширського району Волинської області // Problems and tasks of modernity and approaches to their solution, (02–05 березня 2021р)., матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конференції.– Токіо, Японія, 2021.– С.58-61
Conference/Event: Problems and tasks of modernity and approaches to their solution
Issue Date: 2-Mar-2021
Date of entry: 7-Apr-2021
Publisher: International science group
Country (code): JP
DOI: https://doi.org/10.46299/isg.2021.i.viii
UDC: 911.3(477.82):[373:069
Keywords: Волинська область
Камінь-Каширський район
музеї
шкільні музеї
територіальні громади
децентралізація
Page range: 58-61
Abstract: Розглянуто основні нормативно-правові документи, що визначають умови функціонування шкільних музеїв. Окреслено їх головні завдання як краєзнавчих об’єктів, визначено окремі типи шкільних музеїв, що створені на території Камінь-Каширського району. Деталізовано їх геопросторове розміщення в розрізі територіальних громад. Зосереджено увагу на проблемних питаннях функціонування музеїв та запропоновано шляхи їх вирішення.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19375
References (Ukraine): 1. Головне управління статистики у Волинській області // [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua.
2. Децентралізація влади // [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/region/item
3. Качаровський Р. Є., Чир Н. В., Єрко І. В., Карпюк З. К., Антипюк О. В. Шкільні музеї об’єднаних територіальних громад Волинської області як об’єкти пізнавального туризму Розвиток мистецьких осередків як засіб збереження етнокультури Гуцульщини: Наук.-практ. конф. у рамках проведення Міжнар. мистец. форуму «Барви Карпат» (с. Яворів, Косівський район, Івано-Франківська область, 20 вересн. 2019 року). Косів : ПП «Писаний камінь», 2019. С. 76-81.
4. Павловська Т. С., Чабанчук М. А. Музеї при загальноосвітніх навчальних закладах Волинської області: хорологічний та хронологічний аспекти / Географія та туризм: наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2015. Вип. 34. С. 200−213.
5. Про добровільне об’єднання територіальних громад Закон України » від 05.02.2003 р. № 157-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 13.
6. Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України: Наказ Міністерства науки і освіти України від 22.10.2014 р. № 1195. // [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-14#Text.
7. Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 року № 463-IX. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
8. Про освіту: Закон України від 05. 09. 2017 року № 2145-VIII // [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21conf_jp.pdf1,63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.