Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19364
Title: Алгебра логіки та проектування основних операційних вузлів
Authors: Булатецький, Віталій Вікторович
Булатецька, Леся Віталіївна
Собчук, Оксана Миколаївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Алгебра логіки та проектування основних операційних вузлів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, О. М. Собчук; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,69 Мбайт). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – 150 с.
Issue Date: 26-Jan-2021
Date of entry: 29-Mar-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 004.2(076.5)
Keywords: Архітектура обчислювальних систем
логічні елементи
тригери
суматори
дешифратори
компаратори
мультиплексори
демультиплексори
АЛП
регістри
лічильники
Abstract: Навчальний посібник розроблено для вивчення основних понять булевої алгебри при проектуванні та дослідженні вузлів і пристроїв комп’ютерних систем. Навчальне видання призначене для студентів, які вивчають архітектуру обчислювальних систем, архітектуру комп’ютерних систем та схемотехніку, що пов’язано з вивченням математичних методів побудови основних операційних вузлів обчислювальної техніки. Рекомендовано студентам, спеціальності 122 Комп’ютерні науки, 014 Середня освіта, 113 Прикладна математика та 125 Кібербезпека освітньо-професійних програм Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Інформатика, Прикладна математика та Інформаційна безпека відповідно.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19364
URL for reference material: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14550
http://www.cburch.com/logisim/index_ru.html
http://ozark.hendrix.edu/~burch/
https://www.pvsm.ru/diy-ili-sdelaj-sam/262720
https://habr.com/ru/post/406157/
References (Ukraine): Булатецький В.В. Логічні елементи та основні операційні вузли: Лабораторний практикум / В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька. – Луцьк., Вежа, 2007. – 68 с. [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14550
Logisim [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.cburch.com/logisim/index_ru.html
Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. –М.: Солон-Р, 1999.- 510 с.
Дмитрова М. Пунджев В. 33 схемы с логическими элементами И-НЕ. – М.: Радио и связь. 1987, - 110 с.
Самофалов К.Г., Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. Цифровые ЭВМ. - К: Вища школа., 1989. - 420 с.
Самофалов К.Г., Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. Цифровые ЭВМ (Практикум). - К: Вища школа., 1989. - 420 с.
Мальцева Л.А. Фромберг Э.М. Ямпольский В.С. Основы цифровой техники. – Радио и связь, 1986. – 125 с.
Микросхемы и их применение. Справочное пособие. // Батушев В.А., Вениаминов В. Н., Ковалев В.Г. и др. – М.: Радио и связь, 1984, - 271 с.
Ямпольський В.С. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники. – М., Просвещение, 1991. – 223с.
Дебновецкий С.В. “Основы автоматизированного проектирования электронных приборов.” Киев, Вища школа, 1987г.
Dr. Karl Burch. [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://ozark.hendrix.edu/~burch/
Logisim (Русский). [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://ozark.hendrix.edu/~burch/logisim/ru/index.html
Burch K. Logisim: A graphical system for logic circuit design and simulation. / Carl Burch // Jornal on Educational resources in computing (ACM). — 2002. — Vol 2, № 1. — P. 5–16.
Проектирование процессора (CPU Design) Logisim [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://www.pvsm.ru/diy-ili-sdelaj-sam/262720
Проектирование процессора Logisim [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://habr.com/ru/post/406157/
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alg_Log_Proekt_O_V.pdf3,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.