Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19194
Title: Психологія педагогічна та дитяча
Authors: Бабій, Микола Федорович
Bibliographic description (Ukraine): Бабій М. Ф. Психологія педагогічна та дитяча : силабус нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра, спеціальності 013 Початкова освіта, освітньо-професійної програми «Початкова освіта» / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Факультет психології та соціології, кафедра педагогічної та вікової психології. Луцьк, 2020. 13 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 2-Mar-2021
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Keywords: психологія педагогічна
психологія дитяча
молодший шкільний вік
Abstract: Силабус навчальної дисципліни «Психологія педагогічна і дитяча» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 013 початкова освіта, освітнього ступеня «бакалавр». Зорієнтована на формування у студентів знань про особливості онтогенезису людської психіки та вплив на цей процес навчання та виховання. Навчальний курс є прикладною дисципліною, яка входить до галузевих напрямків: «Психологія розвитку» та «Психологія діяльності». Окремі теми пов’язані з такими науками як: загальна психологія, педагогіка, фізіологія людини, філософія.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19194
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FPsy)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
psyhol_ped_dyt_syl.pdf369,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.