Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1906
Title: On the Need of Regional Development of Ukraine
Other Titles: Про потребу регіонального розвитку України
Authors: Niczyporuk, J.
Нічипорук, Я.
Ничипорук, Я.
Bibliographic description (Ukraine): Niczyporuk J. On the Need of Regional Development of Ukraine / J.Niczyporuk // Історико-правовий часопис : журнал / упоряд. Н. Вознюк [та ін.] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. − № 2. − С. 159-163. – Бібліогр.: 13 назв.
Issue Date: 2013
Date of entry: 17-Oct-2013
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: region
regional development
self-government of the province
Ukraine
регіон
регіональний розвиток
самоврядування регіону
Україна
Abstract: Generally it is possible to assume that a regional development is a growth of the economic potential of the country, resulting in the improvement in the standards of living of residents of the region and an increase in its competitiveness. The regional development constitutes the task of the self-government of the province in Poland. One should assume that the regional development will also become an element of reforming the legal system of Ukraine.Регіональний розвиток є питанням вели- чезного значення, що виникає, насамперед, у зв’язку зі вступом Польщі до Європейського Союзу, але також повинно стати викликом для України. У цілому можна вважати, що регіональний розвиток - це зростання по- тенціалу економіки країни, він передбачає покращення стандартів життя мешканців регіону й зростання його конкурентоспроможності. Регіональний розвиток у Польщі - завдання самоврядування воєводства. Слід па- м’ятати, що регіональний розвиток також стане елементом реформування системи правосуддя України. У Польщі регіон має самоврядний характер, тобто пов’язаний із системою одиниць територіального самовря- дування. Територіальне самоврядування бере участь у реалізації публічної влади. Механізм цієї участі має специфічні юридичні підстави. Хоч територіальне самоврядування - це юридичне поняття, однак воно не має свого законодавчого визначення. Суть територіального самоврядування розкривається через організаційний і політичний аспекти.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1906
Content type: Article
Appears in Collections:Історико-правовий часопис, 2013, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2 niechyporuk.pdf109,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.