Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19000
Title: Лесезнавство у працях науковців, аспірантів, студентів та співробітників Волинського національного університету імені Лесі Українки (1970-2020 рр.)
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, Бібліотека
Bibliographic description (Ukraine): Лесезнавство у працях науковців, аспірантів, студентів та співробітників Волинського національного університету імені Лесі Українки (1970-2020 рр.) [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч. до 150-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2021. - 741 назва; допоміж. бібліогр. покажч.
Issue Date: 2021
Date of entry: 17-Feb-2021
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Бібліотека
Country (code): UA
UDC: 821.161.2'05.09(092)(01)
Keywords: бібліографічні видання
Леся Українка
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Лесезнавство
Життя і творчість Лесі Українки
Abstract: Рекомендовано бібліографічні матеріали про розвиток лесезнавства у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки 1970–2020 років. До покажчика увійшли книги, брошури, наукові статті у продовжуваних, періодичних та неперіодичних виданнях, електронні видання
Content: Передмова 4
Хронологічний покажчик бібліографічних матеріалів про Лесю Українку 5
Довідково-бібліографічний апарат 101
Іменний покажчик 101
Покажчик назв збірок та окремих творів Лесі Українки 110
Покажчик назв наукових конференцій, науково-практичних семінарів та наукових читань, присвячених Лесі Українці 112
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19000
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
leseznavstvo_2021.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.