Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18790
Title: Історико-культурна спадщина Затурцівської ОТГ Волинської області
Authors: Єрко, Ірина Володимирівна
Мельник, Надія Вікторівна
Качаровський, Роман Євгенович
Павлушенко, Олена Григорівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доцент кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Купельська ЗОШ І-ІІ ст., заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії с. Купель, Рокитнівського району, Рівненської області
Bibliographic description (Ukraine): Єрко І. В., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є., Павлушенко О. Г. Історико-культурна спадщина Затурцівської ОТГ Волинської області // Наука і молодь у ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей VІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15 грудня 2020 року). Полтава : ПУЕТ, 2021. С. 363-365
Conference/Event: Наука і молодь в ХХІ сторіччі
Issue Date: 15-Dec-2020
Date of entry: 1-Feb-2021
Publisher: Полтавський університет економіки і торгівлі
Country (code): UA
Keywords: Затурцівська ОТГ
туризм
Волинська область
історико-культурна спадщина
культурно-пізнавальний туризм
пам'ятки історії
пам’ятки архітектури
Page range: 363-365
Abstract: Децентралізаційні процеси в державному управлінні дозво-лили розширити управлінські можливості об’єднаних терито-ріальних громад (ОТГ). Унаслідок цього місцеві органи влади отримали можливість самостійно господарювати у громаді, а за разом фінансовий ресурс, який слід віднайти. Одним із шляхів наповнення бюджету є розвиток ресурсної бази своєї ОТГ, зокрема історико-культурної, що дозволить, здійснюючи певнізаходи, залучити її об’єкти до галузі туризму та рекреації, поглибити освітній процес, посилити виховання молоді, відро-дити історичну минувшину.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18790
References (Ukraine): Децентралізація влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://deentralization.gov.ua/region/item. – Назва з екрана.
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2003 р. № 157-VIII // Відомості ВРУкраїни. – 2003. – № 13. – 91 с.
Затурцівська сільська об’єднана територіальна громада [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: https://zaturcivska-gromada.gov.ua. – Назва з екрана.
Карпюк З. К., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Туристська привабливість Локачинського району Волинської області // Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. «Тенденції розвитку туристичної індуст-рії в умовах глобалізації» : зб. наук. пр. – Ужгород, 2017. С. 29–32.
Локачинська районна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://locadm.gov.ua/ – Назва з екрана.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
poltava_zaturtsi.pdf1,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.