Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18788
Title: Рекреаційний потенціал природоохоронних об’єктів р. Ясинівка
Authors: Чижевська, Лариса Тарасівна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Романюк, Володимир Олегович
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, студент групи Гео-41 спеціальності 106 Географія ОПП «Географія» кафедри фізичної географії географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Романюк В. О., Качаровський Р. Є. Рекреаційний потенціал природоохоронних об’єктів р. Ясинівка // Наука і молодь у ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей VІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15 грудня 2020 року). Полтава : ПУЕТ, 2021. С. 372-375.
Conference/Event: Наука і молодь в ХХІ сторіччі
Issue Date: 15-Dec-2020
Date of entry: 1-Feb-2021
Publisher: Полтавський університет економіки і торгівлі
Country (code): UA
Keywords: природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
р.Ясинівка
Камінь-Каширський район
р. Прип’ять
ландшафтний заказник
ботанічний заказник
загальнозоологічний заказник
Page range: 372-375
Abstract: Волинська область багата на водні ресурси, зокрема, на малі річки. Останні інтенсивно використовуються в різних напрямках діяльності людини, а саме в рекреації, сільському господарстві, будівництві. Мережа малих річок відіграє важливу роль у збереженні природних екосистем, водного балансу регіону та є істотним чинником формування екологічного туризму краю. Розгалужена річкова мережа дозволяє використовувати їх природний та природно-заповідний потенціал для відпочинку та рекреації як місцевого населення, так і прибулих туристів [5]. Наукова інформація про малі річки обмежується, відомостями про їх морфометричні показники. Це зумовлює потребу дослідження басейнів малих річок з точки зору їх сучасного стану, перспектив використання, формування мережі природно-заповідних об’єктів, що сприятиме гармонізації відносин в системі «людина – водна система».
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18788
References (Ukraine): 1.Карпюк З. К., Фесюк В. О. , Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог – Київ, 2018. – 136 с.
2.Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16 черв. 1992 р. 2456-ХІІ: URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-12
3.Природно-заповідний фонд Волинської області [Електр. ресурс]. http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9
4.Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області [Електронний ресурс]. – веб-сайт. URL: https://vodres.gov.ua/
5.Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Антипюк О. В. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матер. ІІІ Міжн. наук.-практ. Інт.-конф. (м. Луцьк, 11-12 квітн. 2019 р.) / за ред. Ю. М. Барського, С. О. Пугача. – Луцьк, 2019. – С. 98-101.
6.Чир Н. В., Качаровський Р. Є., Єрко І. В., Чижевська Л.Т. Рекреаційний потенціал природоохоронних територій басейну річки Вижівка // Матер. обл. наук.-практ. конф. «Природно-заповідний фонд Волинської області: освітній апект» (10 жовтн. 2019) : зб. наук. пр. – Луцьк, 2019.– С. 265-268.
7.Чир, Н., Єрко І., Качаровський Р. Перспективи розвитку туристичної інфраструктури Камінь-Каширського району Волинської області // Науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан. – Луцьк, 2019. - № 9 (393) : Серія : Географічні науки. - С. 138-143.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
poltava12_20.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.