Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18702
Title: Краєзнавчо-туристичні розвідки у Рокитнівському районі Рівненської області
Authors: Карпюк, Зоя Костянтинівна
Хмельовський, Юрій Леонідович
Павлушенко, Микола Олександрович
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Рокитнівська НВК «Школа I–III ступенів – ліцей», керівник туристсько-краєзнавчого гуртка «Беркут», вчитель географії Рокитнівський район Рівненська область
Купельська ЗОШ І-ІІ ст., заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель географії. с. Купель, Рокитнівського району, Рівненської області
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Карпюк З. К. , Хмельовський Ю. Л. , Павлушенко М. О. , Качаровський Р. Є. Краєзнавчо-туристичні розвідки у Рокитнівському районі Рівненської області // Science and society. Proceedingsof the 5th International conference (June 15, 2018). Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2018. Pp. 621–645.
Conference/Event: Science and society
Issue Date: 15-Jun-2018
Date of entry: 21-Jan-2021
Publisher: Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada.
Keywords: Рокитнівський район
Рівненська область
краєзнавчо-туристичні розвідки
туристичні маршрути
сільський зелений туризм
агротуризм
Page range: 621-646
Abstract: Екологізація туристичного попиту приводить до освоєння малозаселених, з сприятливими екологічними показниками територій, де зазвичай розвинені національні промисли й ремесла, збережені національні традиції. До таких належить Рокитнівський район Рівненської області, який знаходиться на північному сході фізико-географічної області Волинського Полісся – одному із найзбереженіших природних регіонів України. Згадані види туризму при належному рівні розвитку в перспективі сприятимуть розвитку місцевої інфраструктури, підвищать зайнятість місцевого населення, сприятимуть збереженню його етнокультурної самобутності та загалом активізації молодіжного туристичного руху. Крім зазначеного, туризм є одним із найважливіших засобів пізнання краю, що забезпечує вивчення його історії, культури, особливостей довкілля, відродження духовності і моральності, екологічної освіченості, усвідомлення єдності людини й природи, розуміння закономірностей розвитку екосистем та впливу на них діяльності соціуму, відродження традиційних рис природокористування, а також розвиток почуття особистої відповідальності за стан довкілля.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18702
References (Ukraine): 1. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / Упорядкування В. П. Ковальчука –– Рівне: «Перспектива», 2005. – Випуск VI. – 199 с. 2. Коротун І. М. Географія Рівненської області. Природа, населення, господарство, екологія / І. М. Коротун, Л. К. Коротун. – Рівне, 1996. – 274 с. 3. Кузик Степан. Теоретичні проблеми туризму : суспільно-географічний підхід : монографія / Степан Кузик. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 254 с. 4. Кучер П. В. Історико-архітектурні пам‘ятки Рівненської області: геопросторове поширення, туристичні маршрути та їх характеристика / П. В. Кучер, І. М. Волошин // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2016. – ғ 13. – С. 92–98. 5. Любіцева О. О. Методика розробки турів. Навч. посібник / О. О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2008. – 300 c. 6. Маринич О. М. Фізична географія України / О. М Маринич, П. Г. Шищенко. – К. : Знання, 2005. – 511 с. 7. Тутковский П. А. Побережье реки Львы. Географическое и геологическое описание / П. А. Тутковский // Отдельный оттиск из XIII тома Трудов Общества Исследователей Волыни, 1915. – 65 с. 8. Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації Рівненська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. www.tourism.rv.ua. 9. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1984. – 487 с. 10. Чеховська Л. Я. Основи краєзнавчо-туристичної діяльності / Л. Я. Чеховська, Р. Р. Сіренко : Навч. посібн. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 172 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
can18.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.