Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18700
Title: Загальнозоологічні природоохоронні об’єкти Старовижівського району Волинської області та їх рекреаційний потенціал
Authors: Чижевська, Лариса Тарасівна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Мельник, Андрій Васильович
Романюк, Володимир Олегович
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри туризму, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, студент групи Гео-41 спеціальності 106 Географія ОПП «Географія» кафедри фізичної географії географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Мельник А. В., Романюк В. О., Качаровський Р. Є. Загальнозоологічні природоохоронні об’єкти Старовижівського району Волинської області та їх рекреаційний потенціал // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 27 листопада 2020 р. : зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 65. - С. 85-88.
Conference/Event: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації
Issue Date: 27-Nov-2020
Date of entry: 21-Jan-2021
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Country (code): UA
UDC: 911.3:59(477.82)
Keywords: природно-заповідний фонд
загальнозоологічні об’єкти природно-заповідного фонду
рекреаційний потенціал
туризм
загальнозоологічний заказник
Старовижівський район
Волинська область
туризм та рекреація
Page range: 85-88
Abstract: Подано загальну характеристику загальнозоологічних об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) Старовижівського району Волинської області. Досліджено їх природні, зокрема, флористичні та фауністичні особливості. Проаналізовано передумови здійснення природоохоронної та рекреаційної діяльності в їх межах. Визначено напрямки покращення функціонування об’єктів ПЗФ.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18700
References (Ukraine): 1. Головне управління статистики у Волинській області URL:http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 16.11.2020).
2. Децентралізація: URL: https://decentralization.gov.ua/ (дата звернення: 16.11.2020).
3. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог – Київ, 2018. – 136 с.
4. Природно-заповідний фонд Волинської області [Електронний ресурс]. – веб-сайт. URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення: 21.11.2020).
5. Про природно-заповідний фонд Украни : Закон України від 16 черв. 1992 р. 2456-ХІІ: URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-12 (дата звернення: 14.11.2020).
6. Чир Н. В., Качаровський Р. Є., Єрко І. В., Чижевська Л.Т. Рекреаційний потенціал природоохоронних територій басейну річки Вижівка. Природно-заповідний фонд Волинської області: освітній аспект. Матеріали обласної наук.-практ. конф. Луцьк, 2019. 10 жовтн. 2019. С. 265-268.
7. Чир Н. В., Качаровський Р. Є. Туристична інфраструктура як складова туристично-рекреаційного потенціалу Старовижівського району Волинської області. Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Кіровоград, 2016. С. 339-347.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zoolog_starovyzh.pdf1,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.