Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18694
Title: Волинський перинатальний центр осередок лікувального туризму Волинської області
Authors: Єрко, Ірина Володимирівна
Качаровський, Роман Євгенович
Мельник, Андрій Васильович
Мельник, Надія Вікторівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри туризму, кандидат географічних наук
ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доцент кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій,кандидат географічних наук
Bibliographic description (Ukraine): Єрко І. В., Качаровський Р. Є., Мельник А. В., Мельник Н. В. Волинський перинатальний центр осередок лікувального туризму Волинської області // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 15 грудня 2020 р. : зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 66. С. 22-25.
Conference/Event: Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку
Issue Date: 15-Dec-2020
Date of entry: 21-Jan-2021
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Country (code): UA
UDC: 911.3:614.21]:796.5(477.82)
Keywords: туризм
лікувальний туризм
лікувальні заклади
Волинський обласний перинатальний центр
місто Луцьк
Волинська область
Page range: 22-25
Abstract: Зазначено особливості лікувальногого туризму. Визначено поняття перинатального центру, оцінено його можливості, специфіку проведення лікування та відновлення. Охарактеризовано Волинський обласний перинатальний центр. Відзначено позитивні та проблемні моменти його існування як об’єкту туризму та шляхи їх вирішення.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18694
References (Ukraine): 1. Волинь online [Електронний ресурс]. веб-сайт. URL доступу:https://volynonline.com/ (дата звернення: 09.12.2020). 2. Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. веб-сайт. URL: https:// health-loda.gov.u (дата звернення: 09.12.2020). 3. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР // Відомості ВРУкраїни. – 1995. – № 31. – 24 с. 4. Міністерство охорони здоров’я України [Електронний ресурс]. веб-сайт. URL: https://moz.gov.ua/ (дата звернення: 10.12.2020). 5. Рутинський Михайло, Петранівський Василь. Лікувально-оздоровчий туризм: актуальні цілі та сучасні підходи до організації // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини Вип. 29. – Ч.1,Львів. 2012. –– С. 179–189. 6. Управління охорони здоров’я Волинської ОДА [Електронний ресурс]. – веб-сайт. URL http://www.uoz.volyn.ua/ (дата звернення: 07.12.2020).
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
perinatal.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.