Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18655
Title: Основи психолінгвістики
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Bibliographic description (Ukraine): Основи психолінгвістики [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2020. - 69 назв.
Issue Date: 2020
Date of entry: 16-Jan-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки, Бібліотека
Country (code): UA
Place of the edition/event: Луцьк
UDC: 81(01)
Keywords: бібліографічні видання
Психосемантика
Етнопсихолінгвістика
Періодизація розвитку психолінгвістики
Прикладні аспекти психолінгвістики
Abstract: Висвітлено бібліографічну інформацію про психолінгвістику як науку, її галузі та прикладні аспекти. Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної дисципліни «Основи психолінгвістики» (факультет психології та соціології).
Description: Розміщення джерел (69 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки. Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами. Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, наявні при описах, полегшать пошук літератури.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18655
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
psyholingv.pdf225,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.