Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18596
Title: Психологія мотивацій та емоцій
Authors: Кихтюк, Оксана Василівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і соціальної психології та соціології
Bibliographic description (Ukraine): Кихтюк О. В. Психологія мотивації та емоцій : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 05 соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 "Психологія" та "Практична психологія" / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра загальної і соціальної психології та соціології. Луцьк, 2018. 36 с.
Issue Date: 19-Sep-2018
Date of entry: 13-Jan-2021
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Keywords: психологія
мотивація
емоції
регулятивна сфера особистості
Abstract: Навчальна програма розрахована на студентів факультету психології та соціології спеціальності «Психологія» та «Практична психологія» навчально-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і повністю відповідає нормативам Міністерства освіти України щодо підготовки фахівців-психологів. Мета та завдання навчальної дисципліни, курсу «Психологія мотивацій та емоцій» є відносно автономним, проте ґрунтується на таких курсах як «Вступ до спеціальності» та вже вивчених розділах загальної психології «Вступ до психології» та «Психологія пізнавальних процесів». Метою курсу є реалізація таких завдань: 1) сформувати у студентів чітку, струнку систему уявлень про мотиваційну, емоційну та вольову сфери людини та їх роль у життєдіяльності особистості; 2) забезпечити розуміння студентами принципових відмінностей між поняттями “мотивація”, “мотивування”, “мотив”, “потреба”, “мета, ціль” та ін.; 3) виробити у студентів вміння здійснювати психологічну діагностику регулятивної сфери особистості, адекватно використовувати та інтерпретувати результати психодіагностичних методик; 4) озброїти студентів вміннями та засобами активного позитивного психологічного впливу на різноманітні аспекти формування мотивації досягнення, розвитку емоційного інтелекту та вольової цілеспрямованості; 5) навчити студентів застосовувати базові знання з загальної психології, зокрема психології регулятивної сфери при аналізі різноманітних психологічних проблем особистості у практиці психотерапії, психоконсультування та психотренінгу. Тематичний зміст курсу складається з тем, які відображають логічну послідовність оптимального засвоєння фундаментально-прикладних знань у галузі психології мотивації, психології емоцій та психології волі.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18596
Content type: Working Paper
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FPsy)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
psyhol_motyv.pdfнавчальний план 2017 року1,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.