Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18446
Title: Лінгвістична історіографія кафедри української мови до 50 ліття від часу заснування
Authors: Мельник, Ірина Анатоліївна
Мірченко, Микола Васильович
Масицька, Тетяна Євгенівна
Костусяк, Наталія Миколаївна
Межов, Олександр Григорович
Данилюк, Ніна Олексіївна
Жуйкова, Маргарита Василівна
Павленко, Лариса Петрівна
Гандзюк, Олександра Михайлівна
Деркач, Лариса Миколаївна
Зінчук, Руслана Степанівна
Голоюх, Лариса Василівна
Гнатюк, Ірина Святославівна
Городенська, Катерина Григорівна
Загнітко, Анатолій Панасович
Горик, Ніна Петрівна
Єрмоленко, Світлана Яківна
Кузьмич, Олена Ярославівна
Біскуб, Ірина Павлівна
Мойсієнко, Анатолій Кирилович
Bibliographic description (Ukraine): Лінгвістична історіографія кафедри української мови: до 50-ліття від часу заснування : колективна монографія / упоряд. Т. Є. Масицька., Н. М. Костусяк, О. Г. Межов, І. А. Мельник. – Луцьк : Вежа-друк, 2020. – 320 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 16-Dec-2020
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 378.4.096(477.82):811.161.2]:930.2
Keywords: кафедра української мови
Луцька граматична школа
лінгвістична історіографія
Abstract: Колективна монографія містить студії про становлення й розвиток кафедри української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки від часу заснування й до сьогодні, основні віхи освітньої та наукової діяльності викладацького колективу, його вагомі здобутки. У праці розглянуто історію становлення кафедри української мови, біля витоків якої перебували неординарні особистості: доц. В. Ф. Покальчук, В. Г. Луцкевич, доц. Л. П. Рожило, доц. В. І. Голоюх, доц. Г. М. Ращинська, доц. Т. С. Баран, cт. викл. Г. І. Самохвал та ін. Схарактеризовано професійний шлях подвижників кафедри: проф. М. В. Мірченка, проф. Л. П. Павленко, проф. Г. О. Козачук. Окреслено діяльність фундатора Луцької граматичної школи, д-ра філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України І. Р. Вихованця та функційно-категорійний алгоритм досліджень Луцької граматичної школи. Вияскравлено багатовекторність сучасних наукових пошуків викладачів кафедри української мови.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18446
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові роботи (FFG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kol_monohr.pdf6,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.