Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18359
Title: Семантико-синтаксичні реченнєві залежності в сучасній українській літературній мові
Authors: Масицька, Тетяна Євгенівна
Bibliographic description (Ukraine): Масицька Т. Є. Семантико-синтаксичні реченнєві залежності в сучасній українській літературній мові : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Масицька Тетяна Євгенівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2017. - 36 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 24-Sep-2020
UDC: 811.161.2'367.5
Keywords: семантико-синтаксичні відношення
синтаксичні зв’язки
синтаксична залежність
семантико-синтаксична залежність
вихідна предикатна семантико-синтаксична залежність
похідна предикатна семантико-синтаксична залежність
прислівна семантико-синтаксична залежність
семантико-синтаксична взаємозалежність
Abstract: Дисертація є першим комплексним дослідженням семантико-синтаксичних залежностей у сучасному українському мовознавстві. Із позицій функційно-категорійної граматики обґрунтовано теоретичні засади вивчення синтаксичних залежностей. Цілісно проаналізовано семантико-синтаксичні залежності в реченні як основній синтаксичній одиниці. На основі класів предикатів визначено предикатно зумовлені субстанційні семантико-синтаксичні залежності в базових простих елементарних реченнях. З’ясовано вихідні предикатні семантико-синтаксичні залежності у складнопідрядних конструкціях із детермінантними підрядними частинами та систематизовано прислівні семантико-синтаксичні залежності у складнопідрядних реченнях із прислівними підрядними частинами. Схарактеризовано похідні предикатні семантико-синтаксичні залежності у простих семантично неелементарних реченнях, що сформовані внаслідок згортання детермінантної підрядної частини складнопідрядного речення. Простежено особливості семантико-синтаксичних взаємозалежностей у складносурядних конструкціях із семантичними й асемантичними сполучниками.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18359
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Масицька автореферат.pdf532,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.