Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18059
Title: Конотативний зріз термінів шовінізм та фанатизм у публіцистиці Дмитра Донцова
Authors: Микитюк, Оксана
Bibliographic description (Ukraine): Микитюк О. Конотативний зріз термінів шовінізм та фанатизм у публіцистиці Дмитра Донцова // Лінгвостилістичні студії. Луцьк, 2019. Вип. 10. С. 88-100.
Issue Date: 2019
Date of entry: 12-Jul-2020
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
UDC: 811.161.2’38+81’366.5
Keywords: суспільно-політичні терміни
шовінізм
фанатизм
Дмитро Донцов
конотація
Abstract: У статті проаналізовано характерне для лінгвальної дійсності явище переходу мовних одиниць одного стилю в інший. З’ясовано, що терміни в публіцистичних текстах Дмитра Донцова отримують конотативне забарвлення завдяки авторським дефініціям, атрибутивним модифікаторам та використанню численних тропів (метафор, антитез, порівнянь). Доведено, що емоційні тексти Трибуна нації є базою для формування державотвірного світогляду та основою в теоретичному осмисленні сучасних суспільно-політичних проблем.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18059
Content type: Article
Appears in Collections:Лінгвостилістичні студії, 2019, № 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЛС_10_5-88-100.pdf738,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.