ISSN: 2413-0923 (Print)

eISSN: 2413-6530 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:

№ 20841-10641Р від 08.05.2014

Галузь науки: Філологічні науки (мовознавство)

Проблематика:

Актуальні питання сучасної лінгвостилістики (поліфункційний статус української мови в синхронії та діахронії; стилістичні ресурси української мови; стилістика різних типів текстів; порівняльні стилістичні дослідження; лінгвоперсонологія; стилістика діалектного мовлення)

Мова видання: українська, білоруська, польська, російська, англійська

Періодичність: Двічі на рік

Рік заснування: 2014

Адреса редакції: 43025, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 13, Cхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра історії та культури української мови.

Телефони:

(+38(068)5630491

Ел. адреса:

lingvostud@ukr.net

Сайт видання