Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18036
Title: Гендерні параметри актуалізації акустичних засобів комунікації у творчості Володимира Лиса
Authors: Левчук, Ірина
Руденко, Ірина
Bibliographic description (Ukraine): Левчук І., Руденко І. Гендерні параметри актуалізації акустичних засобів комунікації у творчості Володимира Лиса // Лінгвостилістичні студії. Луцьк, 2018. Вип. 9. С. 91-99.
Issue Date: 2018
Date of entry: 8-Jul-2020
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: невербальна комунікація
паравербальні засоби комунікації
акустичні засоби
екстралінгвістика
просодика
вербалізація
Abstract: У статті досліджено особливості актуалізації акустичних засобів комунікації в художніх текстах Володимира Лиса; з’ясовано домінувальні мовні репрезентанти серед екстралінгвальних і просодичних компонентів чоловічої та жіночої поведінки; встановлено опорні іменники сміх, плач, сльоза, кашель, свист, голос, мовчанка та дієслова сміятися, реготати, плакати, хлипати, сплюнути, плюватися, кашляти, говорити, казати; визначено типові ідентифікатори; розглянуто образні маркери посилення експресивності акустичних засобів.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18036
Content type: Article
Appears in Collections:Лінгвостилістичні студії, 2018, № 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЛС_9-91-99.pdf711,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.