Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18017
Title: Ідіостиль Івана Пулюя крізь призму динаміки мовної норми (за листами мислителя)
Authors: Фаріон, Ірина
Bibliographic description (Ukraine): Фаріон І. Ідіостиль Івана Пулюя крізь призму динаміки мовної норми (за листами мислителя) // Лінгвостилістичні студії : наук. журн. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2017. Вип. 7. С. 177-184.
Issue Date: 2017
Date of entry: 8-Jul-2020
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: динаміка мовної норми
правописно-фонетична
морфолого-синтаксична та лексико-семантична практики
синхронно-діяхронний аналіз
Abstract: У статті досліджено своєрідність ідіостилю І. Пулюя в контексті динаміки мовної норми. Розкрито основні параметри правописно-фонетичної, морфолого-синтаксичної та лексико-семантичної практики мислителя. Доведено абсолютну питомість мовного узусу чільного представника південно-західного варіянту української літературної мови в час її завершального етапу кодифікування на народній основі.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18017
Content type: Article
Appears in Collections:Лінгвостилістичні студії, 2017, № 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf845,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.