Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1796
Title: Дощові черв’яки (Lumbricidae) ґрунто-субстратів відвалів Бориславського озокеритового родовища
Other Titles: Rain Worms (Lumbricidae) in Soil Substrates of Waste Heaps at Boryslav Ozokerite Deposits
Authors: Іванців, В. В.
Кречківська, Г. В.
Бусленко, Л. В.
Ivantsiv, V. V.
Krechkivska, H. V.,
Buslenko, L. V.
Bibliographic description (Ukraine): Іванців В. В. Дощові черв’яки (Lumbricidae) ґрунто-субстратів відвалів Бориславського озокеритового родовища / В. В. Іванців, К. В. Кречківська, Л. В. Бусленко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2013. – № 10. – С. 113-118
Issue Date: 2013
Date of entry: 7-Oct-2013
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: дощові черв’яки
ґрунто-субстрат
відвали Бориславського озокеритового родовища
rain worms
soil substrates
waste heaps at Boryslav ozokerite deposits
Abstract: Актуальність дослідження полягає в становленні ролі дощових черв’яків у трансформаційній функції ґрунто-субстратів відвалів Бориславського озокеритового родовища. Завданням роботи було вивчення генезису ґрунто-субстратів і формування протоґрунтів; виявлення закономірностей формування комплексів дощових черв’яків у ґрунто-відвалах; формування консортивних зв’язків, де люмбрициди є субдомінантами. У ґрунто-субстратних відвалах Бориславського озокеритового родовища виявлено вісім видів дощових черв’яків. Кількісні та якісні показники їх відображають динаміку становлення педобіоцензів. Найбільш чисельно комплекси люмбрицид представлені на ділянках старих відвалів. Природне становлення педобіоценозів на ґрунто-субстратах залежить від способу добування парафіну, церезиту, комплексу дощових черв’яків і розвитку рослинності. The topicality of this study consists in identifying the role of rain worms in transformation of waste heap soil substrates at Boryslav Ozokerite Deposits. The goal of this paper is to research the soil substrate genesis and protosoils formation, to reveal the formation pattern of rain worms complexes in waste heaps, and to establish consortive relations with lumbricidae being subdominant. Eight species of rain worms were revealed in soil substrates of waste heaps at Boryslav Ozokerite Deposits. Quantitative and qualitative parameters reflect the dynamics of pedobiocenosis formation. The most numerous lumbricide complexes are found in old waste heaps. Natural establishment of pedobicenosis in soil substrates depends on extraction type of mineral wax, ceresite, on rain worms complex and vegetation.
Description: Роботу виконано на кафедрі зоології СНУ ім. Лесі Українки та ДПУ ім. Івана Франка
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1796
Content type: Article
Appears in Collections:Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2013, № 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivantsi.pdf171,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.