Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17879
Title: Категорійні ознаки віддієслівних іменників
Authors: Костусяк, Наталія Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Костусяк Н. М. Категорійні ознаки віддієслівних іменників // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк: ДонНУ, 2018. Вип. 35. С. 39–47.
Issue Date: 2018
Date of entry: 26-Jun-2020
Publisher: Донецький національний університет
Keywords: дієслово
іменник
транспозиція
субстантивація
час
стан
спосіб
вид
валентність
рід
число
відмінок
Abstract: Запропоновано різноаспектне дослідження спрямованих в іменникову сферу дієслів, з’ясовано умови їхньої синтаксичної, морфологічної та семантичної субстантивації, схарактеризовано граматичну та значеннєву палітру віддієслівних іменникових компонентів, розглянуто їхні видові та валентні ознаки, закцентовано на іменникових морфологічних категоріях віддієслівних форм.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17879
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Костусяк2018.pdf255,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.