Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17739
Title: У пошуках смисложиттєвих орієнтирів
Authors: Опейда, Людмила
Issue Date: 2018
Date of entry: 1-Jun-2020
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: смисл життя
сенс буття
етнонаціональне
загальнолюдське
екзистенція
есенція
трансценденція
цілісність-з-цілення та цілісність-цілющість
Series/Report no.: Філософські науки;№11 (384)
Abstract: У статті розглянуто колізії і суперечності на шляху осягнення сенсу людського буття, проаналізовано запити-відповіді сучасного українця стосовно смисложиттєвих орієнтирів. Останні характеризуються багатоваріантністю рішень, кожне із яких швидше доповнює інші, а ніж їх заперечує. На цій основі доведено неабиякий взаємозв’язок між етнонаціональним та загальнолюдським у сенсобуттєвих пошуках, що відбуваються за надто схожими схемами, щоб показати сучасному людству над-важливість суспільноглобального порозуміння та необхідність усвідомлення сутності людського буття, яка полягає в єдностіцілісності, що по-різному проявляється в граничних вимірах людського та, на нашу думку, означується екзистенціалами «з-ціленння» та «цілющості», які досить-таки співзвучні з поняттями «екзистенції» та «трансценденції» прийнятими у західній філософії.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17739
Content type: Article
Appears in Collections:Серія "Філософські науки", 2018, №11 (384)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
opeyda.pdf870,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.