Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16221
Title: Динаміка соціальної детермінації базових цінностей українців: поколінний зріз
Authors: Yashkina, Daria
Bibliographic description (Ukraine): Яшкіна, Д. (2018). Динаміка соціальної детермінації базових цінностей українців: поколінний зріз. Соціологічністудії, 1(12), рр. 56–65. DOI: https://doi.org/10.29038/2306-3971-2018-01-56-65
Issue Date: 2018
Date of entry: 29-Jul-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
DOI: 10.29038/2306-3971-2018-01-56-65
Keywords: базові цінності
ціннісні зміни
ціннісна динаміка
покоління
соціальна детермінація
Abstract: Сучасну Україну характеризують як країну, що перебуває на межі розколу; ідеться зазвичай про розкол регіональний (захід – схід, центр – регіони), але, ураховуючи останні події й вектор європейського розвитку країни, набуває важливості питання непорозуміння між поколіннями. У цьому контексті актуалізовано проблематику ціннісних змін. У статті розглянуті ціннісні вподобання двох поколінь українців, порівняно з ціннісними вподобаннями населення інших країн Європи на базі даних шостої хвилі дослідження ESS. Увагу зосереджено на соціальній детермінованості змін пріоритетності цінностей українців на основі зіставлення базових цінностей двох поколінь українців. Виявлено основні розбіжності в наданні ціннісних переваг між поколіннями та зроблено спробу їх пояснити: так, висока значущість деяких цінностей на фоні інших країн може бути спричинена дефіцитністю, нестачею або підвищенням труднощів реалізації, досягнення таких цінностей у сучасному стані країни.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16221
Content type: Article
Appears in Collections:Соціологічні студії, 2018, № 1 (12)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
226.pdf363,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.