Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15692
Title: Державне управління
Authors: Малиновський, Валентин Ярославович
Malynovskyi, Valentyn Ya.
Bibliographic description (Ukraine): Малиновський В. Я. Державне управління : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми (спеціалізації) Державна служба / В. Я. Малиновський ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра політології та державного управління. – Луцьк, 2015. – 13 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 6-Mar-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: теорія державного управління
система публічної влади
Abstract: Метою викладання дисципліни «Державне управління» є надання знань щодо основних категорій науки державного управління та організації, форм і закономірностей функціонування системи органів публічної влади. У процесі її вивчення розглядаються поняття і зміст державного управління на сучасному етапі державотворення; аналізується зміст державно-управлінської діяльності, функції, методи, форми державного управління; розглядається система державного управління та її взаємозв’язок з іншими системами публічної влади.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15692
Content type: Working Paper
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДЕРЖ.УПР.18.pdf336,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.