Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14885
Title: Дискурсознавство : програма нормативної навчальної дисципліни
Authors: Пасик, Людмила Адамівна
Pasyk, L. A.
Bibliographic description (Ukraine): Пасик Л. А. Дискурсознавство : програма нормативної навчальної дисципліни / Л. А. Пасик ; Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, факультет іноземної філології, кафедра німецької філології. - 2018. - 13 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 5-Nov-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: дискурсознавство
дискурс
текст
типи дискурсу
структура дискурсу
Abstract: Предметом цього навчального курсу є засади теорії дискурсу, знання яких дає можливість формувати лінгвістичну компетенцію студентів бакалаврів. Цей навчальний курс має комплексний характер і теоретичну спрямованість. Метою курсу є ознайомлення із теоретичними концепціями та підходами до вивчення дискурсу, із значущістю знання структури дискурсу і тексту і прийомів дискурсивного аналізу для загальнотеоретичної підготовки лінгвіста. Студенти вивчають основні теорії дискурсу і тексту, структури і типи дискурсу. Курс націлений також на демонстрацію можливостей дискурсивного і текстового аналізу, що є особливо важливим для майбутньої самостійної наукової роботі студентів під час написання курсових і магістерських досліджень. Основними завданням курсу є 1) навчити студентів визначати типи дискурсу і тексту, типи мовлення усередині мовленнєвого твору, типи висловлювань; 2) навчити структурувати дискурс і текст відповідно до одиниць його членування на рівні мікро- і макроструктури; 3) застосовувати адекватну термінологію і концептуальний апарат у власних дослідженнях і наукових текстах; використовувати методи дискурсивного аналізу у власній науковій роботі 4) розпізнавати лінгвістичні теорії в комунікативному та науковому дискурсі; 5) показати можливість застосування знань із теорії дискрусу на практиці (при створенні різних текстів; при вивченні комунікативних процесів тощо).
Description: Програма навчальної дисципліни «Дискурсознавство», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки Бакалавра спеціальності 035 Філологія Мова та література (німецька, переклад).
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14885
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Discourse_2018.pdf355,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.