Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14347
Title: Електроніка: конспект лекцій
Other Titles: Electronics: summary lecture
Authors: Кевшин, Андрій Григорович
Галян, Володимир Володимирович
Kevshyn, Andrii H.
Halian, Volodymyr V.
Bibliographic description (Ukraine): Кевшин А. Г., Галян В. В. Електроніка : конспект лекцій / А. Г. Кевшин, В. В. Галян; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, факультет т інформаційних систем, фізики та математики, кафедра експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій . – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – 87 с.
Issue Date: Mar-2018
Date of entry: 17-Jul-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: електрорадіокомпоненти
фізичні основи напівпровідникових приладів
напівпровідникові діоди
Abstract: Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Електроніка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціалізаціями «Фізика твердого тіла», «Комп'ютерна фізика та моделювання», «Інформаційно-вимірювальні технології». У курсі розглядаються фізичні явища та процесів, які лежать в основі роботи напівпровідникових приладів, принципи роботи радіоелектронних пристроїв, в тому числі й цифрових, побудованих на базі напівпровідникових приладів. У навчальному виданні поданий теоретичний матеріал згідно програми навчальної дисципліни «Електроніка» для студентів спеціальностей 014.08 «Середня освіта (Фізика)», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Рекомендовано для студентів, які навчаються за спеціальностями галузей Освіта/Педагогіка, Природничі науки, а також для інженерно-технічних спеціальностей у вишах, що вивчають модулі з даного предмету.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14347
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elektron_konspekt.pdf2,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.