Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14219
Title: Автоматизація планово-економічних розрахунків: програма вибіркової навчальної дисципліни
Authors: Грицюк, Наталія Олександрівна
Grytsyuk, N. O.
Bibliographic description (Ukraine): Грицюк Н. О. Автоматизація планово-економічних розрахунків: програма вибіркової навчальної дисципліни / Н. О. Грицюк; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки , інститут економіки і менеджменту , кафедра економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства. - Луцьк, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки . -2018 р. – 7 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 20-Jun-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: Економічна інформація
автоматизовані інформаційні технології
Abstract: Програма навчальної дисципліни «Автоматизація планово-економічних розрахунків» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", галузь знань 07 "Управління та адміністрування". Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України та укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Автоматизація плановоекономічних розрахунків», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14219
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FEU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ aper.pdf320,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.