Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13545
Title: Проблема порушень опорно-рухового апарату серед дітей дошкільного віку у фізичній реабілітації
Other Titles: The Problem of Disorders of the Musculoskeletal System Among Preschool Children in Physical Rehabilitation
Authors: Афанасьєв, Сергій Миколайович
Afanasyev, Serhiy
Bibliographic description (Ukraine): Афанасьєв С. М. Проблема порушень опорно-рухового апарату серед дітей дошкільного віку у фізичній реабілітації / Сергій Афанасьєв // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2017. − Вип. 26. – С. 62-67.
Issue Date: 2017
Date of entry: 15-Jan-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: опорно-руховий апарат
діти
реабілітація
відновлення
постава
фізичні вправи
musculoskeletal system
children
rehabilitation
recovery
posture
physical exercises
Abstract: Порушення опорно-рухового апарату посідають одне з перших місць у соматичній патології дітей. Така розповсюдженість є наслідком внутрішньоутробної патології, родових травм, впливу негативних факторів, а також нераціонального рухового режиму, зниженого тонусу м’язів, тривалого статичного навантаження. Огляд досліджень стосовно динаміки й розповсюдженості захворювань опорно-рухового апарату вказує на наявність тенденції до збільшення частки дітей із порушеннями впродовж дошкільного віку. Існує велика кількість методик фізичної реабілітації для усунення дефектів в опорно-руховому апараті. Фізичні вправи – головний засіб профілактики й корекції порушень опорно-рухового апарату в системі комплексного консервативного лікування та післяопераційної реабілітації дітей. Проте зростання розповсюдженості захворювання вказує на недостатність розробки чи впровадження в практику реабілітаційних і профілактичних заходів серед дітей дошкільного віку. Disorders of the musculoskeletal system occupy one of the first places in somatic pathology of children. Such prevalence is a consequence of uterine pathology, birth traumas, effect of pathological factors, as well as irrational motor regimen, reduced muscle tone, long static load. The overview of studies on dynamics and prevalence of diseases of the musculoskeletal system indicates that there is a tendency to increase of the number of children with abnormalities during the preschool age. There are many methods of physical rehabilitation for correction of the defects in the musculoskeletal system. Physical exercises are the main means of prevention and correction of disorders of the musculoskeletal system in the system of complex conservative treatment and postoperative rehabilitation of children. However, the increase in prevalence indicates the lack of development or implementation into practice of rehabilitation and preventive measures among preschool children.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13545
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 26

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olha Andriychuk.pdfОсновна стаття321,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.