Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13158
Title: Вступ до спеціальності
Authors: Малиновський, Валентин Ярославович
Malynovskyi, Valentyn Ya.
Bibliographic description (Ukraine): Малиновський В. Я. Вступ до спеціальності : робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 1501 Державне управління спеціальності 8.15010002 "Державна служба" для студентів денної форми навчання / В. Я. Малиновський ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра політології та державного управління. – Луцьк, 2015. – 14 с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 18-Sep-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: публічна влада
територіальна організація влади
модель публічного управління
модель місцевого самоврядування
публічна адміністрація
Abstract: Засвоєння знань про особливості організації публічної адміністрації в Україні має особливе значення для фахівця у сфері публічного управління та адміністрування. Саме на цей аспект спрямований цей курс «Вступ до спеціальності». Він передбачає вивчення основних закономірностей, базових понять та тенденцій розвитку публічної адміністрації, а також розвиток умінь та навичок щодо розв’язання професійних, політичних, соціально-економічних, управлінських завдань діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідно, основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є: - надати студентам знання щодо моделі публічної влади в Україні та системи органів публічної влади; - ознайомити студентів зі світовими трендами організації державного та муніципального управління, публічної служби; - ознайомити студентів зі світовим та національним досвідом місцевого самоврядування; Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: – знати організацію публічної влади в демократичній державі; – знати історичні аспекти державного управління та місцевого самоврядування; – знати основи територіальної організації влади; – знати світові тенденції організації державного управління та державної служби.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13158
Content type: Working Paper
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вступ до спеціальності .pdf359,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.