Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13101
Title: Державне управління
Authors: Малиновський, Валентин Ярославович
Malynovskyi, Valentyn Ya.
Bibliographic description (Ukraine): Малиновський В. Я. Державне управління : робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 1501 державне управління спеціальності 8.15010002 "Державна служба" для студентів денної форми навчання / В. Я. Малиновський ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра політології та державного управління. – Луцьк, 2015. – 21 с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 12-Sep-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: державне управління
функції держуправління
методи держуправління
принципи держуправління
акти управління
виконавча влада
органи виконавчої влади
Abstract: У третьому тисячолітті з усією очевидністю на чільне місце виходить проблема управління, від розв’язання якої залежить успіх суспільного розвитку країни. Набутий за роки незалежності досвід показав, що неможливо досягти позитивних змін у реформуванні економіки та соціальної сфери без суттєвих змін у сфері державного управління. Ще більшої актуальності набуває це питання в умовах реформування системи публічної влади та децентралізації влади, що зараз проходить в Україні, а також нових загроз і викликів, пов’язаних з окупацією частини території України та воєнною агресією на Донбасі. Ефективно вирішувати зазначені завдання можуть лише фахівці нової формації, озброєні сучасними знаннями та навиками у сфері державного управління, яких гостро потребує система органів державної влади. На підготовку таких фахівців і спрямований курс «Державне управління», що ґрунтується на останніх досягненнях науки та практики державного управління, в контексті європейського вектору розвитку нашої держави. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: – знати систему державного управління в Україні, повноваження і компетенцію гілок державної влади; – знати сутність державної політики у сфері державного управління і державної служби та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві; – знати основні теоретичні засади державного управління; – знати законодавство у сфері державного управління та державної служби; – знати основні поняття, що розкривають специфіку політико-управлінської діяльності.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13101
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Держ.упр.pdf423,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.