Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13031
Title: Осушені землі Волинської області та їх охорона
Authors: Зузук, Федір Васильович
Колошко, Леся Костянтинівна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Zuzuk, Fedir V.
Koloshko, Lesia K.
Karpiuk, Zoia K.
Bibliographic description (Ukraine): Зузук Ф. В. Осушені землі Волинської області та їх охорона : монографія / Ф. В. Зузук, Л. К. Колошко, З. К. Карпюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 294 с. – (іл.).
Issue Date: 2012
Date of entry: 21-Jul-2017
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: осушені землі
Волинська область
грунти
клімат
геологічна будова
гідрогеологія
поверхневі води
осушувальні системи
болота
вигорілі торфи
екологія грунтів
ерозія грунтів
Abstract: У монографії досліджено фізико-географічну специфіку регіону поширення гідроморфних ґрунтів та сучасний стан їх заболочення. Розглянуто агромеліоративні особливості та еволюцію торфових ґрунтів під впливом антропогенних чинників. Описано типові меліоративні системи Волинської області, екологію та охорону осушених земель. Для спеціалістів у галузі фізичної географії, ґрунтознавства, екології, а також студентів ВНЗ.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13031
ISBN: 978-966-600-617-5
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograf_text.pdf26,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.