Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12421
Title: Владні інститути Російської імперії ХVІІІ – початку ХІХ ст.
Authors: Ткачук, Анатолій Петрович
Tkachuk, Anatolii P.
Bibliographic description (Ukraine): Ткачук А. П. Владні інститути Російської імперії ХVІІІ – початку ХІХ ст. : робоча програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 8.02030201 «Історія» / А. П. Ткачук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Кафедра всесвітньої історії. - Луцьк, 2016. - 35 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 25-May-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: Російська імперія
владні інститути
генерал-губернаторство
губернське правління
чиновницько-бюрократичний апарат
Abstract: Метою навчальної дисципліни є формування у студентів ґрунтовного комплексу знань про основні етапи становлення, розвитку і трансформації системи органів державної влади та їх апарату впродовж визначеного періоду історії Російської імперії, а також аналіз основних тенденцій адміністративної політики російської влади у різних регіонах імперії та специфіку функціонування владних інституцій на анексованих Росією у ХVІІІ ст. територіях.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12421
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Владні інст.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.