Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12183
Title: Бухгалтерський облік. Загальна теорія
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Кулинич, Мирослава Богданівна
Сафарова, Анна Таджидінівна
Bibliographic description (Ukraine): Бухгалтерський облік. Загальна теорія : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун- ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та упр., Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд.: М. Б. Кулинич, А. Сафарова. - Луцьк, 2017. - 1132 назв.
Issue Date: 11-Apr-2017
Date of entry: 11-Apr-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
BBK: 65я1
Keywords: бібліографічні видання
господарський облік
рахунки бухгалтерського обліку
облік основних господарських процесів
Abstract: Подано бібліографічні матеріали по теорії бухгалтерського обліку, його міжнародних стандартах та фінансовій звітності. Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію по навчальній дисципліні «Бухгалтерський облік. Загальна теорія», яка вивчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки (Інститут економіки та управління) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів. У межах розділів виокремлено книги, автореферати дисертацій, статті у продовжуваних та неперіодичних виданнях та статті у періодичних виданнях. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки. Всі описи мають класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12183
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Accounting.pdf1,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.