Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12014
Title: Проведення спортивних свят із дітьми старшого дошкільного віку з використанням засобів народної фізичної культури
Other Titles: Conducting of Sports Festivals with Children of Senior Preschool age with the Use of Folk physical Culture
Authors: Вольчинський, Анатолій Ярославович
Смаль, Ярослав Анатолійович
Малімон, Олександр Олександрович
Volchynskyi, Anatoliy
Smal, Yaroslav
Malimon, Oleksandr
Bibliographic description (Ukraine): Вольчинський А. Проведення спортивних свят із дітьми старшого дошкільного віку з використанням засобів народної фізичної культури / Анатолій Вольчинський, Ярослав Смаль, Олександр Малімон // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − Вип. 22. – С. 24-27.
Issue Date: 2016
Date of entry: 10-Mar-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: спортивні свята
засоби народної фізичної культури
дошкільні заклади
sports festivals
means of folk physical culture
preschool establishments
Abstract: Упровадження засобів народної фізичної культури під час проведення спортивних свят є актуальним для відродження майбутнього, усвідомлення дітьми цінностей свого народу, розуміння ними важливості народних засобів фізичного виховання. Спортивні свята – календарні, фольклорні, обрядові, дні іменин – проводяться за християнським календарем (Різдво, Масляна, Паска, Трійця). Вони складаються на доступному дітям матеріалі з використанням народних рухливих ігор, забав, хороводних народних танців, пісень, атрибутів національного одягу, інвентарю. Використання засобів народної фізичної культури під час проведення спортивних свят дасть змогу не лише підвищити ефективність фізкультурно-оздоровчого процесу, а й матиме позитивний вплив на стан здоров’я та рухову підготовленість старших дошкільників, а також сформує в них інтерес до систематичних занять фізичною культурою. Introduction of folk physical training facilities while conducting of sports festivals is topical for revival of the future, children’s awareness of their nation values, their understanding of the importance of folk physical training facilities. Sports festivals: calendar, folk, ceremonial, name-days celebrations are held according to the Christian calendar (Christmas, Pancake week, Easter, Trinity). They are formed on accessible to children material with the use of folk outdoor games, plays, folk round dances, songs, attributes of national clothes, appliances. The use of folk physical training facilities while realization of sports festivals will enable not only the increase of efficiency of physical health-improving process, but also will have positive influence on the state of health and motor preparedness of senior preschoolers, and also will form their interest to systematic physical training lessons.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12014
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2016, № 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anatoliy Volchynskyi, Yaroslav Smal, Oleksandr Malimon.pdfОсновна стаття280 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.