Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11832
Title: Основи гідроекології: теорія й практика
Authors: Боярин, Марія Володимирівна
Нетробчук, Ірина Марківна
Boiaryn, Mariia V.
Netrobchuk, Iryna M.
Bibliographic description (Ukraine): Боярин М. В. Основи гідроекології: теорія й практика [Текст] : навч. посіб. / М. В. Боярин, І. М. Нетробчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 365 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 22-Feb-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: Гідросфера
Світовий океан
Типи континентальних водних об’єктів
Абіотичні чинники гідросфери
Водна екосистема
Рослинні індикатори
Abstract: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні й методичні питання основ гідроекології: гідросфера як середовище життя; водні екосистеми; антропогенний вплив на водні екосистеми та охорона гідробіонтів. Головну увагу приділено найновішим досягненням сучасної гідроекології. Навчальний посібник написано відповідно до програми курсу. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11832
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FChem)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hidroekolohiia.pdf7,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.