Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11600
Title: Функціональний стан майбутніх учителів фізичної культури в процесі застосування інформаційних технологій навчання
Other Titles: Functional State of Future Teachers of Physical Training in the Process of Application of Informational Technologies of Training
Authors: Бишевець, Наталія Григорівна
Денисова, Лоліта Вікторівна
Byshevets, Natalya
Denisova, Lolita
Bibliographic description (Ukraine): Бишевець Н. Функціональний стан майбутніх учителів фізичної культури в процесі застосування інформаційних технологій навчання / Наталія Бишевець, Лоліта Денисова // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − Вип. 20. – С. 27-31.
Issue Date: 2015
Date of entry: 9-Feb-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: інформаційні технології
учителі
фізична культура
вплив
порушення
заходи
відновлення
informational technology
teacher
physical education
influence
violation
event
recovery
Abstract: Питання підготовки висококваліфікованих учителів фізичної культури гостро стоїть на порядку денному. Одним із найбільш перспективних напрямів оптимізації навчальної діяльності майбутніх учителів фізичної культури є застосування інформаційних технологій навчання. Установлено, що навчальна діяльність із використанням інформаційних технологій має переваги, які полягають у підвищенні мотивації студентів вищих навчальних закладів до оволодіння знаннями й готує їх до виконання професійних обовʼязків в умовах інформатизації суспільства. Однак нераціональний підхід до чергування та тривалості періодів роботи й відпочинку може негативно позначатися на фізичному стані та самопочутті студентів. Дослідження, у якому взяло участь 140 студентів I курсу фізкультурного факультету, відбувалося під час вивчення дисципліни «Інформа¬тика і комп'ютерна техніка». Серед використаних методів ми застосували метод експертних оцінок, за допомогою якого виконано ранжування негативних симптомів, що з’являються під час роботи студентів за комп’ютером. Головне завдання дослідження – розробити орієнтовний комплекс для фізкультхвилинки як засобу відновлення функціонального стану студентів. Вивчаючи особливості функціонального стану студентів фізкультурного факультету в процесі застосування комп’ютерів для розв’язання навчальних завдань, виявлено, що до кінця навчального заняття із застосуванням інформаційних технологій студенти скаржаться на порушення зору, болі в ділянці шиї й зап'ястя, а також сонливість. З огляду на найбільш поширені симптоми, розроблено орієнтовний комплекс фізичних вправ, рекомендованих виконувати під час навчального заняття з інформатики. Ми вважаємо, що використання засобів фізичного виховання сприяє знешкодженню симптомів, що з’являються в майбутніх учителів фізичної культури під час застосування інформаційних технологій навчання. Issues of training of highly qualified physical education teachers is acute nowadays. One of the most promising areas of optimization of training of future teachers of physical training is the use of informational technologies of training. It was found out that the training activities with the use of informational technologies has its advantages. They increase students’ motivation to obtain knowledge and carry out their professional duties in informatization of the society. Nevertheless, the wrong approach to the regime of working and resting hours can negatively affect physical condition and health condition of students. The study which was attended by 140 students of the first year of study at the Faculty of Sports, took place in the course of studying the discipline «Computer science and computer technology». Among the other methods, we used the method of expert evaluation. Using this method it was taken rating of adverse symptoms that appear among students while working on the computer. The main objective of the study was to develop a preliminary short set of physical exercises as means of recovering of the functional state of students. By studying the characteristics of the functional state of students of the Faculty of Physical Culture, we determined that the students while working on the computer complain about blurred vision, pain in the neck and wrists, as well as sleepiness. Considering the most common symptoms, we have developed a preliminary set of exercises that are recommended for working on the computer. We believe that the use of physical education contributes to the equalization of the symptoms that appear among future teachers of physical training while working on the computer.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11600
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015, № 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Natalya Byshevets.pdfОсновна стаття399,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.