Browsing by Author Malimon, Lesia K.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Learning Object201416-May-2014Notes on Ukrainian grammar for foreign studentsГороть, Євгенія Іванівна; Данилюк, Ніна Олексіївна; Малімон, Леся Костянтинівна; Рогач, Оксана Олексіївна; Horot, Ye. I.; Danyliuk, Nina O.; Malimon, Lesia K.; Rohach, Oksana O.
Training program20188-Nov-2018Вступ до мовознавства : програма нормативної навчальної дисципліниМалімон, Леся Костянтинівна; Malimon, Lesia K.
Training program20188-Nov-2018Загальне мовознавство : програма нормативної навчальної дисципліниМалімон, Леся Костянтинівна; Malimon, Lesia K.
Training program20188-Nov-2018Загальне мовознавство : програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалавра (на базі диплома молодшого спеціаліста)Малімон, Леся Костянтинівна; Malimon, Lesia K.
Monograph201923-Jul-2019Канадознавство: суспільство, культура, моваГошилик, Наталія; Себій, Мар’яна; Братко, Ірина; Білущак, Тетяна Миколаївна; Одарчук, Наталія Андріївна; Мірончук, Тетяна Андріївна; Гончарук, Світлана Вікторівна; Марчук, Людмила; Калиновська, Ірина Миколаївна; Бачинська, Галина; Вербовецька, Оксана; Полковський, Валерій; Кобякова, Ірина Карпівна; Швачко, Світлана Олексіївна; Єфремова, Наталія Володимирівна; Коляда, Еліна Калениківна; Малімон, Леся Костянтинівна; Лепка, Діана; Hoshylyk, Nataliia; Sebii, Mariana; Bratko, Iryna; Bilushchak, Tetiana M.; Odarchuk, Nataliia A.; Mironchuk, Tetiana A.; Honcharuk, Svitlana V.; Marchuk, Liudmyla; Kalynovska, Iryna M.; Bachynska, Halyna; Verbovetska, Oksana; Polkovskyi, Valerii; Kobiakova, Iryna K.; Shvachko, Svitlana O.; Yefremova, Nataliia V.; Koliada, Elina K.; Malimon, Lesia K.; Lepka, Diana
Article20121-Mar-2016Комбінувальна форма як складник дериваційної системи англійської мовиГороть, Є. І.; Horot, Ye.; Малімон, Леся Костянтинівна; Malimon, Lesia K.
Article201410-Feb-2016Лексикографічна концепція «Англо-українського словника для англомовних студентів-іноземців»Гороть, Євгенія Іванівна; Малімон, Леся Костянтинівна; Horot, Ye. I.; Malimon, Lesia K.
Article201127-May-2014Лексикографічна концепція англо-українського семантико-словотвірного словникаГороть, Є. І.; Малімон, Леся Костянтинівна; Horot, Ye. I.; Malimon, Lesia K.
Article201410-Feb-2016Лінгвокультурний концепт Батьківство: до постановки проблемиМалімон, Леся Костянтинівна; Федецька, Юлія Вікторівна; Malimon, Lesia K.; Fedetska, Yu. V.
Training program20189-Nov-2018Основна іноземна мова : програма нормативної навчальної дисципліниВасиленко, Ольга Вікторівна; Vasylenko, Olha V.; Гончарук, Світлана Вікторівна; Honcharuk, Svitlana V.; Єфремова, Наталія Володимирівна; Yefremova, Nataliia V.; Калиновська, Ірина Миколаївна; Kalynovska, Iryna M.; Коляда, Еліна Калениківна; Koliada, Elina K.; Крисанова, Тетяна Анатоліївна; Krysanova, Tetiana A.; Лісінська, Тетяна Юріївна; Lisinska, Tetiana Y.; Малімон, Леся Костянтинівна; Malimon, Lesia K.; Одарчук, Наталія Андріївна; Odarchuk, Nataliia A.; Павлюк, Алла Борисівна; Pavliuk, Alla B.; Семенюк, Антоніна Афанасіївна; Semeniuk, Antonina A.; Шелудченко, Світлана Богданівна; Sheludchenko, Svitlana B.; Навроцька, Ірина Миколаївна; Navrotska, Iryna M.; Шкаровецька, Алла Дмитрівна; Shkarovetska, Alla D.; Вербицька, Анна Едуардівна; Verbytska, Anna E.
Training program201720-Apr-2018Теорія мови : програма нормативної навчальної дисципліниМалімон, Леся Костянтинівна; Malimon, Lesia K.
Monograph201822-Jul-2019Україна – Канада: сучасні наукові студіїЛесик, Ірина Валеріївна; Міщук, Інна Михайлівна; Мірончук, Тетяна; Одарчук, Наталія Андріївна; Василенко, Ольга Вікторівна; Гончарук, Світлана Вікторівна; Малімон, Леся Костянтинівна; Кушнерук, Світлана Миколаївна; Ботвінко-Ботюк, Олена Миколаївна; Коляда, Еліна Калениківна; Мусійчук, Тетяна; Бойчук, Валентина Михайлівна; Єфремова, Наталія Володимирівна; Полковський, Валерій; Гапон, Леся; Марчук, Людмила; Комінярська, Ірина; Накашидзе, Ірина; Старко, Василь Феодосійович; Бачинська, Галина; Вербовецька, Оксана; Lesyk, Iryna V.; Mishchuk, Inna M.; Mironchuk, Tetiana; Odarchuk, Nataliia A.; Vasylenko, Olha V.; Honcharuk, Svitlana V.; Malimon, Lesia K.; Kushneruk, Svitlana M.; Botvinko-Botiuk, Olena M.; Koliada, Elina K.; Musiichuk, Tetiana; Boichuk, Valentyna M.; Yefremova, Nataliia V.; Polkovskyi, Valerii; Hapon, Lesia; Marchuk, Liudmyla; Kominiarska, Iryna; Nakashydze, Iryna; Starko, Vasyl F.; Bachynska, Halyna; Verbovetska, Oksana
Article20159-Feb-2016Функціонально-жанрові особливості англомовної наукової статтіГороть, Євгенія Іванівна; Малімон, Леся Костянтинівна; Horot, Ye. I.; Malimon, Lesia K.