Browsing by Author Стащук, Олена Володимирівна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article20184-Mar-2019Climate finances: regional and local aspects of useБорисюк, Олена Володимирівна; Карлін, Микола Іванович; Стащук, Олена Володимирівна; Дацюк-Томчук, Марія Богданівна; Ліповська-Маковецька, Наталія Іванівна; Borysiuk, Olena V.; Karlin, Mykola I.; Stashchuk, Olena V.; Datsiuk-Tomchuk, Mariia B.; Lipovska-Makovetska, Nataliіa I.
Article20172-Jun-2017Profitability of Agricultural Enterprises in Ukraine (On the Case of Lviv Region): Assessment of Trends and InterdependenciesShmatkovska, Tetiana О.; Шматковська, Тетяна Олександрівна; Stashchuk, Olena V.; Стащук, Олена Володимирівна
Article201913-May-2019The influence of the banking sector on the security of financial marketБорисюк, Олена Володимирівна; Стащук, Олена Володимирівна; Рудик, Наталія Іванівна; Borysiuk, Olena V.; Stashchuk, Olena V.; Rudyk, Natalia I.
Book Chapter20162-Mar-2017Аналіз фінансової стійкості підприємств (на прикладі СГПП «Злата»)Стащук, Олена Володимирівна; Шматковська, Тетяна Олександрівна; Shmatkovska, Tetiana О.; Stashchuk, Olena V.
Learning Object22-Apr-201322-Apr-2013Збірник завдань до державного екзамену з фінансів для студентів спеціальності "Фінанси і кредит" освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" (денної та заочної форми навчання)Грудзевич, Ігор Теофілович; Стащук, Олена Володимирівна; Левицький, Віктор Володимирович; Рудик, Наталія Іванівна; Грудзевич, Юлія Ігорівна; Місюк, Тетяна Петрівна; Маслічук, Софія Анатоліївна; Hrudzevych, І. T.; Stashchuk, Olena V.; Levytskyi, V. V.; Rudyk, N. І.; Hrudzevych, Yu. I.; Misiuk, T. P.; Maslichuk, S. А.
Working Paper14-May-201314-May-2013Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність 8.03050401 «економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»Ліпич, Любов Григорівна; Стрішенець, Олена Миколаївна; Данилюк, Тетяна Іллівна; Ліщук, Віра Іванівна; Шостак, Людмила Василівна; Макара, Оксана Василівна; Лялюк, Алла Миколаївна; Ющишина, Лариса Олексіївна; Стащук, Олена Володимирівна; Івашко, Олена Анатоліївна; Грудзевич, Ігор Теофілович; Сак, Тетяна Василівна; Колосок, Андрій Мирославович; Скорук, Олена Володимирівна; Хілуха (Ліпич), Оксана Анатоліївна
Monograph201814-Jan-2019Концептуальні основи соціоекологоекономічної безпеки: колективна монографіяКоленда, Наталія Вікторівна; Вавдіюк, Наталія Степанівна; Голод, Андрій Петрович; Борисюк, Олена Володимирівна; Рейкін, Віталій Самсонович; Білецька, Катерина Володимирівна; Черчик, Лариса Миколаївна; Стащук, Олена Володимирівна; Стрішенець, Олена Миколаївна; Павлов, Костянтин Володимирович; Галянт, Сергій Романович; Вахович, Ірина Михайлівна; Тендюк, Алла Олександрівна; Стрижеус, Людмила Василівна; Абрамова, Ірина Олександрівна; Коротя, Мирослав Іванович; Матвійчук, Наталія М.; Длугопольська, Тетяна Ігорівна; Сак, Тетяна Василівна; Лагодієнко, Володимир Вікторович; Карлін, Микола Іванович
Methodical recommendations20218-Nov-2021Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»Тоцька, Олеся Леонтіївна; Карлін, Микола Іванович; Стащук, Олена Володимирівна; Борисюк, Олена Володимирівна; Івашко, Олена Анатоліївна; Матвійчук, Наталія Миколаївна; Проць, Наталія Василівна; Теслюк, Софія Анатоліївна
Methodical recommendations202328-Nov-2023Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок денної та заочної форми навчанняСтащук, Олена Володимирівна; Карлін, Микола Іванович; Проць, Наталія Василівна; Борисюк, Олена Володимирівна; Івашко, Олена Анатоліївна; Матвійчук, Наталія Миколаївна; Теслюк, Софія Анатоліївна; Ткачук, Наталія Василівна; Проць, Василь Ігорович
Methodical recommendations202328-Nov-2023Методичні рекомендації до проходження виробничої практики з написанням кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок освітньо-професійної програми Фінанси і кредитСтащук, Олена Володимирівна; Карлін, Микола Іванович; Проць, Наталія Василівна; Борисюк, Олена Володимирівна; Івашко, Олена Анатоліївна; Матвійчук, Наталія Миколаївна; Теслюк, Софія Анатоліївна; Ткачук, Наталія Василівна; Проць, Василь Ігорович
Methodical recommendations202328-Nov-2023Методичні рекомендації до проходження навчально-наукової практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньо-професійної програми Фінанси і кредитСтащук, Олена Володимирівна; Карлін, Микола Іванович; Проць, Наталія Василівна; Борисюк, Олена Володимирівна; Івашко, Олена Анатоліївна; Матвійчук, Наталія Миколаївна; Теслюк, Софія Анатоліївна; Ткачук, Наталія Василівна; Проць, Василь Ігорович
Methodical recommendations202328-Nov-2023Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики з написанням кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок освітньої програми Фінанси і кредитСтащук, Олена Володимирівна; Карлін, Микола Іванович; Проць, Наталія Василівна; Борисюк, Олена Володимирівна; Івашко, Олена Анатоліївна; Матвійчук, Наталія Миколаївна; Теслюк, Софія Анатоліївна; Ткачук, Наталія Василівна; Проць, Василь Ігорович
Monograph201814-Jan-2019Методологічні основи дослідження стану соціоекологоекономічної безпекиМатвійчук, Наталія Миколаївна; Черчик, Лариса Миколаївна; Коленда, Наталія Вікторівна; Камінська, Ірина Миколаївна; Бортнік, Світлана Миколаївна; Черчик, Артур Олегович; Вавдіюк, Наталія Степанівна; Стрішенець, Олена Миколаївна; Павлов, Костянтин Володимирович; Акімова, Людмила Миколаївна; Тендюк, Алла Олександрівна; Стрижеус, Людмила Василівна; Малевич, Назар Юрійович; Голод, Андрій Петрович; Стащук, Олена Володимирівна; Борисюк, Олена Володимирівна; Івашко, Олена Анатоліївна; Карлін, Микола Іванович; Рейкін, Віталій Самсонович
Monograph20191-Jul-2020Механізми забезпечення соціоекологоекономічної безпеки підприємствМатвійчук, Наталія Миколаївна; Черчик, Лариса Миколаївна; Коленда, Наталія Вікторівна; Сак, Тетяна Василівна; Черчик, Артур Олегович; Бортнік, Світлана Миколаївна; Карлін, Микола Іванович; Туниця, Тарас Юрійович; Юрків, Надія Миколаївна; Стащук, Олена Володимирівна; Полінкевич, Оксана Миколаївна; Буняк, Надія Михайлівна; Борисюк, Олена Володимирівна; Левицький, Віктор Володимирович
Monograph20192-Jul-2020Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою державиМатвійчук, Наталія Миколаївна; Черчик, Лариса Миколаївна; Коленда, Наталія Вікторівна; Длугопольська, Тетяна Ігорівна; Павлова, Олена Миколаївна; Павлов, Костянтин Володимирович; Зеленко, Оксана Михайлівна; Карлін, Микола Іванович; Рудик, Наталія Іванівна; Рудик, Анастасія; Моклиця, Н.; Стащук, Олена Володимирівна; Варналій, Захарій Степанович; Нікитенко, Дмитро Валерійович; Полінкевич, Оксана Миколаївна; Борисюк, Олена Володимирівна; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна; Сак, Тетяна Василівна
Monograph20191-Jul-2020Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою регіонуКоленда, Наталія Вікторівна; Матвійчук, Наталія Миколаївна; Черчик, Лариса Миколаївна; Тендюк, Алла Олександрівна; Полінкевич, Оксана Миколаївна; Волинець, Ірина Григорівна; Сак, Тетяна Василівна; Тендюк, Алла Олександрівна; Стрижеус, Людмила Василівна; Абрамова, Ірина Олександрівна; Рудик, Наталія Іванівна; Рудик, Анастасія; Моклиця, Н.; Стащук, Олена Володимирівна; Вахович, Ірина Михайлівна; Борисюк, Олена Володимирівна; Варналій, Захарій Степанович; Нікитенко, Дмитро Валерійович; Карлін, Микола Іванович; Павлова, Олена Миколаївна; Павлов, Костянтин Володимирович; Голод, Андрій Петрович; Перерва, Петро Григорович; Глізнуца, Марина Юріївна
Book Chapter201722-Feb-2018Оценка основных индикаторов влияния на финансовый рынок в условиях глобальных вызововБорисюк, Олена Володимирівна; Стащук, Олена Володимирівна; Borysiuk, Olena V.; Stashchuk, Olena V.
Book Chapter20177-Nov-2017Оцінка фінансової безпеки страхових компаній в сучасних умовахБорисюк, Олена Володимирівна; Стащук, Олена Володимирівна; Borysiuk, Olena V.; Stashchuk, Olena V.
Monograph201820-Dec-2021Сучасна парадигма фінансової безпеки акціонерних товариствСтащук, Олена Володимирівна
Monograph201815-Jan-2019Теоретичні засади формування системи соціоекологоекономічної безпеки підприємствКоленда, Наталія Вікторівна; Kolenda, Nataliia M.; Матвійчук, Наталія Миколаївна; Matviichuk, Nataliia M.; Черчик, Лариса Миколаївна; Cherchyk, Larysa M.; Черчик, Артур Олегович; Cherchyk, Artur O.; Бортнік, Світлана Миколаївна; Bortnik, Svitlana M.; Карлін, Микола Іванович; Karlin, Mykola I.; Білецька, Катерина Володимирівна; Biletska, Kateryna V.; Івашко, Олена Анатоліївна; Ivashko, O. A.; Сак, Тетяна Василівна; Sak, Tetiana V.; Буняк, Надія Михайлівна; Buniak, Nadiia M.; Стащук, Олена Володимирівна; Stashchuk, Olena V.