Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9745
Title: Історіографія та джерела музейної справи
Authors: Чибирак, Світлана Вікторівна
Chybyrak, Svitlana V.
Bibliographic description (Ukraine): Чибирак С. В. Історіографія та джерела музейної справи : програма нормативної дисципліни магістрів спеціальності 8.02010301 «Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури» / С. В. Чибирак ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Кафедра документознавста і музейної справи, - Луцьк, 2016. - 10 с.
Issue Date: Feb-2016
Date of entry: 21-Jun-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: історіографія
джерела
музейна справа
Abstract: Предметом навчальної дисципліни є вивчення об’єктивних закономірностей, які пов’язані із суспільною потребою зберегти матеріальні предмети, як елементи історичної пам’яті, естетичних цінностей, явищ природи та ін., а також формування музейної мережі, організація роботи музеїв, нормативно- правове регулювання діяльності музеїв та охорони пам’яток історії та культури. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Історіографія музейної справи. 2. Джерела музейної справи. Метою викладання навчальної дисципліни “Історіографія та джерела музейної справи” є комплексне узагальнення студентами теорії музейної справи та історії музейної практики.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9745
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
navch_pr_istor_muz(1).pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.